Historia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Początki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim sięgają 1959 roku, kiedy to powstała filia Szkoły Zawodowej w Bydgoszczy. Zajęcia odbywały się wówczas systemem wieczorowym w budynku obecnej SP nr 2. Kierownikiem filii został Władysław Rzepiński. Od 1964 roku szkoła przeszła na nauczanie w godzinach przedpołudniowych.

W 1974 roku placówka przeniosła się do budynku przy ulicy Jeziornej 6, znacznie poprawiając warunki pracy i nauki. W latach 1970 – 1991 dyrektorem szkoły był mgr inż. Henryk Sobota, od 01. 09. 1991 roku funkcje tę pełni mgr Eugeniusz Szwochert.

W roku 1994 miały miejsce dwa istotne wydarzenia w historii szkoły. Od 01. 09. 1994 roku zaczęły funkcjonować Technikum Mechaniczne dla Dorosłych oraz Technikum Drzewne dla Dorosłych, a od początku listopada przeniesiono siedzibę szkoły do obiektów przy ulicy Przemysłowej 15.

Dnia 1 września 1997 roku wszystkie wymienione szkoły utworzyły Zespół Szkół Zawodowych. W skład Zespołu Szkół Zawodowych wchodziły:

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa, która kształci pracowników młodocianych,
 • Technikum Mechaniczne dla Dorosłych o specjalności budowa maszyn,
 • Technikum Drzewne dla Dorosłych o specjalności meblarstwo.

Dnia 14 października 1999 r. w szkole uroczyście otwarto pełnowymiarową salę gimnastyczną, która powstała w wyniku wspólnego wysiłku uczniów, nauczycieli oraz zakładów szkolących uczniów. Zdjęcie przedstawia moment otwarcia sali gimnastycznej  14 października 1999 r. w obecności Pana Starosty Sępoleńskiego Henryka Pawliny, przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Hieronima Bukowieckiego oraz licznego grona pedagogicznego i naszych uczniów.

Przekształcenie Zespołu Szkół Zawodowych na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nastąpiło 1 września 2002 roku. Poza wymienionymi jednostkami Zespołu Szkół Zawodowych utworzono:

 • Liceum profilowane-profil: mechaniczne techniki wytwarzania,
 • Liceum profilowane-profil: leśnictwo i technologia drewna,
 • Liceum profilowane-profil: socjalny,
 • Liceum Uzupełniające dla Dorosłych,
 • Technikum Mechaniczne - od 1 września 2005 roku,
 • Technikum Drogownictwa - od 1 września 2006 roku,
 • Policealna Szkoła Zawodowa - od 1 września 2006 roku,
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - od 1 września 2012