Targi Pracy i Edukacji
13 marca 2019 r. uczestniczyliśmy z sukcesem w kolejnych Targach Pracy i Edukacji pod hasłem "Twoja przyszłość w Twoim regionie", które odbyły się w Hali Arena w CSIR w Sępólnie Kraj.

Szczególnym wydarzeniem dla naszej szkoły było uroczyste podpisanie porozumienia z bydgoską firmą AKSON sp. z o.o., producentem form wtryskowych i rozdmuchowych dla przemysłu opakowaniowego do produkcji nakrętek, pokrywek, flip topów, słoików do kremów, opakowań typu roll-on i maskar, butelek, kanistrów i innych pojemników. Porozumienie, którego głównym celem jest zwiększanie dostępu uczniów do nowoczesnych technik i technologii oraz kształcenia młodzieży w kierunku technik mechatronik, podpisali Dyrektor ZSP w Sępólnie Krajeńskim - Eugeniusz Szwochert, Prezes Zarządu AKSON sp. z o.o. - Aleksander Ohla oraz Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych. Firma AKSON zobowiązała się do uruchomienia nowych kierunków kształcenia, prowadzenia zawodowego kształcenia praktycznego uczniów technikum, wsparcia zawodowego młodzieży podejmującej naukę oraz wizyt studyjnych w zakładzie pracy.
zob. więcej: https://www.powiat-sepolno.pl/1135,2019?tresc=16596


Uczniowie wraz z nauczycielami zachęcali odwiedzających gimnazjalistów i ósmoklasistów do nauki w 4- i 5-letnim technikum w zawodach: technik mechatronik, technik budownictwa i budowy dróg, technik obsługi turystycznej, technik pojazdów samochodowych oraz w branżowej szkole I stopnia. Pan Zbigniew Przybyłka ciekawie prezentował działanie maszyn i urządzeń z pracowni mechanicznej i drogownictwa, można było wykonać pomiary niwelatorem. Popularnością cieszyło stanowisko stylizacji fryzur obsługiwane przez uczennice klasy II branżowej szkoły I stopnia - Kasię i Nikol, przyszłe fryzjerki. Pozostali uczniowie z klasy I technikum mechatronicznego, obsługi turystycznej i klasy II technikum budowy dróg udzielali informacji na temat kierunków kształcenia, częstując gości cukierkami.

Powrót do aktualności