Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów
 

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży stanowi podstawowe zadanie przed którym stoją rodzice, nauczyciele oraz Policja. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych to priorytet Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019 r. Z kolei bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w ieci jest podstawowym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019. Zgodnie z zaleceniem w miesiącu maju została przeprowadzona, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Sępólnie Kraj. przez m. aspiranta Daniela Nita, szkoleniowa Rada Pedagogiczna na temat obowiązków w zakresie bezpieczeństwa uczniom, wynikających z przepisów prawa oświatowego, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych oraz bezpieczeństwa cyfrowego uczniów. Ponadto przeprowadzone zostało spotkanie dla rodziców z mł. aspirantem Danielem Nita, podczas którego zostały przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie naszej szkoły oraz osoby i instytucje, do których można się zgłosić o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej. Wychowawcy klas na godzinach wychowawczych przeprowadzili pogadanki z uczniami na temat czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole; procedur zachowania w sytuacji nadzwyczajnej oraz obowiązków wynikających z poszanowania drugiego człowieka, a także na temat bezpieczeństwa cyfrowego. Wiedzę uczniów utrwalono na tematycznych tablicach informacyjnych, które znajdują się na holu szkolnym.

 

Powrót do aktualności