Zakończenie roku szkolnego
W piątek 22 czerwca uczniowie naszej szkoły zakończyli rok szkolny 2017/2018. O godzinie 9:00 nastąpiło uroczyste pożegnanie uczniów klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej, a o godzinie 10:00 - uczniów klas pierwszych i drugich szkoły zawodowej, branżowej i technikum. Na obu apelach Powiat Sępoleński reprezentowała Dyrektor Wydziału Edukacji Gabriela Malczewska, która Dyrekcji szkoły, nauczycielom i pracownikom złożyła podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek włożony w nauczanie i wychowanie młodzieży. Uczniom pogratulowała sukcesów i osiągnięć, a wyróżnionym wręczyła listy gratulacyjne i drobne upominki. Z zasadniczej szkoły zawodowej nagrodzona została uczennica klasy III B - Natalia Wrotniak, która uzyskała najwyższą średnią ocen. Z technikum nagrodę odebrał uczeń klasy pierwszej – Piotr Furmaga, a ze szkoły branżowej - Mateusz Sabiniarz. Podziękowania oraz życzenia wakacyjne do uczniów, nauczycieli i rodziców skierował dyrektor Eugeniusz Szwochert, który tradycyjnie wręczył nagrody i wyróżnienia dla najlepszych uczniów. Wszystkim absolwentom gratulował ukończenia szkoły oraz życzył powodzenia na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz zachęcił do kontynuowania nauki w liceum dla dorosłych. Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej złożyli uroczyste ślubowanie, zobowiązując się do przestrzegania wartości i zasad moralnych. Wychowawcy klas (M. Tłok, G. Bartczak, T. Sienkiewicz – Zieńko) wręczyli świadectwa ukończenia szkoły swoim uczniom. Następnie przewodnicząca Rady Rodziców podziękowała Dyrektorowi szkoły za całoroczną współpracę. Również uczniowie (Natalia i Jakub) w imieniu klas trzecich podziękowali za te 3 lata spędzone w szkole. Część artystyczna (zabawna prezentacja – nominacje uczniów w różnych kategoriach) zaprezentowana przez klasę II B dostarczyła wiele zabawy i wzruszeń. Po części oficjalnej uczniowie udali się do sal lekcyjnych na ostatnie spotkania z wychowawcami. Uroczystość zakończenia roku szkolnego poprowadzili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Kinga i Norman. Życzymy wszystkim udanych wakacji i bezpiecznego wypoczynku.

 

Powrót do aktualności