Wycieczka do Gdańska
W dniu 4 października 2018 r. uczniowie klas I, II, III technikum oraz II klasy szkoły branżowej wraz z opiekunami (S. Gołaś, Z. Migawa, M. Kozłowska, K. Wegner) uczestniczyli w wycieczce do Gdańska, której głównej celem było przypomnienie wydarzeń z historii Polski.
Zwiedziliśmy wystawę główną Muzeum II Wojny Światowej zajmującą obszar około 5 tysięcy m2. Jest to jedna z największych wystaw prezentowanych przez muzea historyczne na świecie. Zlokalizowana jest 14 metrów pod ziemią. To opowieść o tragicznym doświadczeniu II wojny światowej, o jej genezie i skutkach, o ofiarach i sprawcach, o bohaterach i zwykłych ludziach. Wystawę główną tworzą trzy bloki narracyjne: „Droga do wojny”, „Groza wojny” oraz „Długi cień wojny”. Ekspozycja przedstawia polskie doświadczenie wojny, wpisane w szerszy kontekst europejski i światowy. Opowiada o życiu codziennym cywilów i żołnierzy, o terrorze okupacyjnym oraz o takich zjawiskach, jak ludobójstwo, opór wobec okupanta. Na wystawie głównej znajduje się ok. 2 tys. eksponatów. Ponadto znajduje się tam 240 nowoczesnych stanowisk multimedialnych. Za ich pomocą przeglądaliśmy archiwalne fotografie i filmy. Ponadto wysłuchaliśmy relacji świadków tamtych okrutnych wydarzeń oraz zapoznaliśmy się z interaktywnymi mapami prezentującymi militarne potyczki czy zmiany granic państw w czasie II wojny światowej. Wystawa wzbudziła wiele emocji, a dzięki ciekawym opowieściom utrwaliliśmy swoją wiedzę z historii, co było jednym z głównych celów wycieczki.
Następnie pojechaliśmy na Plac Solidarności, znany przede wszystkim jako miejsce początku ruchu NSZZ Solidarność i miejsce protestów podczas sierpnia 1980 roku. Plac ten znajduje się przy historycznej Bramie Stoczni Gdańskiej. Po czym udaliśmy się pod Pomnik Poległych Stoczniowców 1970. Ma on postać trzech krzyży z kotwicami, upamiętnia ofiary wydarzeń Grudnia 1970 r.
Kolejną atrakcją był Stadion Energa. Po przejściu przez tzw. bramki i wejściu na punkt widokowy podziwialiśmy z trybun piękno sportowego obiektu. W znakomitych nastrojach udaliśmy się na zwiedzanie miasta. Wzmocnieni ciepłym posiłkiem, słuchając opowieści przewodnika, zwiedzaliśmy przez następną godzinę historyczne centrum miasta, Wyspę Spichlerzy, Zieloną Bramę, Długi Targ, ul. Mariacką i Bazylikę Mariacką. Program wycieczki wpisany był w obchody 100 – lecia Niepodległości Polski i kształtowania patriotycznych postaw uczniów.

 

Powrót do aktualności