Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
W poniedziałek 3 września br. o godz. 9:00 w sali gimnastycznej naszej szkoły zainaugurowano nowy roku szkolny 2018/2019. Uroczystość poprowadził przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Norman Fehm. Starostwo Powiatowe w Sępólnie reprezentowała Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji - Gabriela Malczewska. Po odśpiewaniu hymnu narodowego Dyrektor szkoły - Eugeniusz Szwochert - serdecznie powitał gości, grono pedagogiczne i uczniów. Szczególnie gorąco powitał młodzież klas pierwszych, która wkroczyła w nowy etap swojej edukacji. Wszystkim uczniom życzył sukcesów w nauce, a nauczycielom pozytywnych efektów w pracy dydaktyczno-wychowawczej i satysfakcji z osiąganych wyników. Następnie odbyła się krótka lekcja historii. Dyrektor wspomniał o 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej i o odzyskaniu niepodległości na naszych ziemiach. Przekazał także życzenia pracownikom i uczniom szkoły od Firmy Eggersmann Polska i od władz UTP w Bydgoszczy. W swym wystąpieniu nie krył radości z utworzenia technikum mechatronicznego. Następnie Pani Dyrektor Wydziału Edukacji życzyła wszystkim pełnego sukcesów nowego roku szkolnego oraz pogratulowała wysokich wyników uzyskanych na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Po części oficjalnej uczniowie spotkali się z wychowawcami w klasach.
Należy nadmienić, że podpisane 8 maja br. porozumienie o współpracy pomiędzy Firmą Eggersmann Polska sp. z o.o., Uniwersytetem Technologiczno – Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z naszą szkołą, pozwoliło przeprowadzić nabór na nowy kierunek kształcenia w zawodzie technik mechatronik. W roku 2018/2019 został utworzony jeden oddział technikum kształcący uczniów w zawodach: technik mechatronik i technik obsługi turystycznej oraz dwa oddziały wielozawodowe branżowej szkoły I stopnia.

Powrót do aktualności