Porozumienie z Firmą Eggersmann
8 maja 2018 r. odbyła się uroczystość podpisania umowy o współpracy pomiędzy Firmą Eggersmann Polska sp. z o.o., Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim i Uniwersytetem Technologiczno – Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.
Prowadzący uroczystość uczniowie technikum: Paulina i Mateusz , mottem spotkania uczynili słowa Franklina Delano Roosvelta: Ludzie pracujący razem jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna.
Akt porozumienia został podpisany przez: Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Pana Eugeniusza Szwocherta, Prezesa Zarządu Eggersmann Polska Pana Karlgüntera Eggersmann, Prorektora ds. nauki UTP Pana dr. hab. Stanisława Mrozińskiego oraz Starostę Powiatu Sępoleńskiego Pana Jarosława Tadycha
Na uroczystości obecni byli również : Burmistrz Sępólna Kraj. Pan Waldemar Stupałkowski, Burmistrz Więcborka Pan Waldemar Kuszewski, Burmistrz Kamienia Kraj. Pan Wojciech Głomski, Wójt Gminy Sośno Pan Leszek Stroiński, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego Pani Gabriela Malczewska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj., Pan Artur Żychski, Przewodniczący Rady Powiatu Sępoleńskiego Pan Marek Chart, przedstawiciele Firmy Eggersmann - Pan Krzysztof Fiedler i Waldemar Witkowski oraz dyrektorzy szkół gimnazjalnych wraz z nauczycielami i młodzieżą zainteresowaną nowym kierunkiem kształcenia – mechatronik.
To ważne spotkanie wynikało z woli współpracy i podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego – utworzenia w ZSP nowego kierunku kształcenia na poziomie branżowej szkoły I stopnia i technikum - mechatronik i technik mechatronik. Zawód ten określany jako „zawód przyszłości” dostosowany jest do potrzeb pracodawcy – Firmy Eggersmann, lokalnego rynku pracy oraz nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki, stwarza możliwości zatrudnienia przyszłym absolwentom.
W ramach porozumienia Strony (ZSP, UTP, Eggersmann) zobowiązują się przede wszystkim do prowadzenia naboru na kierunki kształcenia w zawodach mechatronik i technik mechatronik, organizowania praktycznej nauki zawodu i praktyk dla uczniów, przygotowania uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, umożliwienia uczniom realizacji zajęć dydaktycznych w siedzibie uniwersytetu. Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy objął patronatem i opieką merytoryczną nowe kierunki kształcenia w ZSP.
W czasie swoich wystąpień, zarówno Dyrektor ZSP, Prezes Zarządu Firmy Eggersmann, Prorektor Prof. UTP podkreślali, że idea współpracy między szkołami, uczelnią a lokalnymi przedsiębiorcami polega na kształceniu jak najlepszych fachowców poszukiwanych na rynku pracy. Ponadto Pan Prorektor Stanisław Mroziński zwrócił uwagę na ofertę edukacyjną Zespołu Szkół Ponadpodstawowych wpisującą się w innowacyjną gospodarkę i zbieżną z ofertą UTP.
Goście i uczestnicy spotkania z zainteresowaniem obejrzeli prezentacje multimedialne dotyczące działalności Firmy Eggersmann i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych.
Na zakończenie uroczystości, nauczyciele przedmiotów zawodowych w ZSP: Zbigniew Przybyłka i Mirosław Tłok oraz doradca zawodowy Sylwia Gołaś przeprowadzili pogadankę na temat kształcenia w zawodzie mechatronik .Pan Mirosław Tłok przedstawił uczniom gimnazjum prezentację dotyczącą nowego zawodu i jego szerokiego zastosowania we współczesnych technologiach.
Prorektor UTP wraz z Dyrektorem ZSP oraz przedstawicielami władz samorządowych powiatu i gminy Sępólnie Kraj., zwiedzili siedzibę Firmy Eggersmann w Sępólnie Kraj., która obecnie rozbudowuje hale produkcyjne poszerzając zakres działalności produkcyjnej. Gości oprowadzali właściciel Pan Karlgünter Eggersmann oraz Dyrektor Zakładu Krzysztof Fiedler.

Powrót do aktualności