Drzwi Otwarte
W dniu 23.05.2018 r. w naszej szkole zorganizowano Drzwi Otwarte. Miały one na celu prezentację oferty dydaktycznej szkoły, jak również przybliżenie działalności naszej placówki potencjalnym uczniom. W programie dnia swoją ofertę zaprezentowali nauczyciele i uczniowie naszej szkoły, którzy zachęcali do wyboru naszej szkoły reklamując bogatą ofertę zawodów: kucharza (Agata D., Marta B.) ; krawcowej (Patrycja N., Monika M.) ; tapicera (Łukasz M.) ; sprzedawcy, technika budowy dróg (Maciej M., Jakub D.) ; technika budownictwa (Patryk M., Patryk L., Hubert Ch., Mikołaj J.). Na korytarzu szkolnym swoje stanowiska miały fryzjerki (Natalia W., Małgosia B., Natalia S.), które wykonywały chętnym uczniom i nauczycielom fryzury. Na wstępie wszystkich powitał dyrektor szkoły Eugeniusz Szwochert. Później gimnazjaliści, podzieleni na małe grupy, w towarzystwie oprowadzających uczniów zwiedzali szkołę. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się stoisko firmy Duko, biblioteka szkolna oraz pracownie: drogownictwa, mechaniczna i dla opiekunek środowiskowych, które są bogato wyposażone. Gimnazjaliści dopytywali o nowy kierunek kształcenia – technik mechatronik.
Dzień Otwarty szkoły był okazją do spotkania się z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów, do pokazania szerokiej bazy dydaktycznej, którą szkoła dysponuje oraz do zaprezentowania panującej w szkole atmosfery życzliwości, otwartości i akceptacji na indywidualność drugiego człowieka. Mamy nadzieję, iż główne założenie naszego przedsięwzięcia spełniło oczekiwania przybyłych i z wieloma z nich spotkamy się w nowym roku szkolnym.

Powrót do aktualności