Piotr Furmaga stypendystą Prezesa Rady Ministrów

14 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019. Dyplom z rąk Marka Gralika, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, odebrał Piotr Furmaga, uczeń drugiej klasy Technikum Budowy Dróg, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w szkole średnią ocen. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Powrót do aktualności