Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
W piątek 23 czerwca uczniowie naszej szkoły zakończyli rok szkolny 2016/2017. O godzinie 9:00 pożegnaliśmy uczniów klas trzecich zasadniczej szkoły zawodowej. Natomiast o godzinie 10:00 na apelu spotkały się klasy pierwsze i drugie. W uroczystym zakończeniu roku szkolnego wziął udział Starosta Sępoleński Jarosław Tadych. Dyrekcji, nauczycielom i pracownikom złożył podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek włożony w nauczanie i wychowanie młodzieży. Uczniom pogratulował sukcesów i osiągnięć, a wyróżnionym wręczył listy gratulacyjne i upominki w postaci książek. Z zasadniczej szkoły zawodowej nagrodzona została uczennica klasy drugiej - Martyna Szreiber, która uzyskała najwyższą średnią ocen w szkole - 5,0. Z technikum nagrodę odebrał uczeń klasy pierwszej - Patryk Mrozik. Słowa podziękowania oraz życzenia wakacyjne do uczniów, nauczycieli i rodziców skierował dyrektor Eugeniusz Szwochert, który tradycyjnie wręczył nagrody i wyróżnienia dla najlepszych uczniów. Wszystkim absolwentom gratulował ukończenia szkoły oraz życzył powodzenia na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz zaprosił do kontynuowania nauki w liceum dla dorosłych, które działa w naszym zespole szkół. Doniosłym momentem było przyrzeczenie absolwentów, którzy zobowiązali się do przestrzegania wartości i zasad moralnych. Po czym wychowawcy klas wręczyli świadectwa ukończenia szkoły swoim uczniom. Następnie przewodnicząca Rady Rodziców podziękowała Dyrektorowi szkoły za całoroczną współpracę. Po rozdaniu świadectw wszyscy zebrani mieli przyjemność brać udział w części artystycznej przygotowanej przez uczniów naszej szkoły, która po raz kolejny dostarczyła wiele zabawy i wzruszeń. Po części oficjalnej uczniowie udali się do swoich sal, na ostatnie przedwakacyjne spotkania z wychowawcami. Uroczystość zakończenia roku szkolnego poprowadzili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Natalia i Norman. Życzymy wszystkim udanych wakacji i bezpiecznego wypoczynku.

 Powrót do aktualności

 Powrót do aktualności