Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
Inauguracja nowego roku szkolnego odbyła się w poniedziałek 4 września o godz. 9:00 w sali gimnastycznej naszej szkoły. W uroczystości brała udział Dyrektor Wydziału Edukacji (...) - Gabriela Malczewska. Na początku wszyscy odśpiewali hymn państwowy. Następnie Dyrektor - Eugeniusz Szwochert, serdecznie powitał gości, grono pedagogiczne i uczniów. Szczególnie gorąco powitał uczniów klas pierwszych: technikum i branżowej szkoły pierwszego stopnia, która na skutek reformy zastępuje zasadniczą szkołę zawodową. Wszystkim uczniom życzył sukcesów w nauce i wielu radosnych chwil, a nauczycielom pozytywnych efektów w pracy dydaktyczno-wychowawczej i satysfakcji z osiąganych wyników. Dyrektor wspomniał datę z kalendarza historycznego - 1 września. Pamięć bohaterów II wojny światowej uczczono minutą ciszy. Następnie Pani Dyrektor Wydziału Edukacji zwróciła się z przemówieniem do zebranych, życząc uczniom sukcesów w nauce, a nauczycielom owocnej pracy w nadchodzącym roku szkolnym. Po części oficjalnej uczniowie spotkali się z wychowawcami w klasach.
W roku 2017/2018 w naszej szkole - w Zespole Szkół Ponadpodstawowych - utworzono jeden oddział technikum kształcący uczniów w zawodach: technik obsługi turystycznej i technik budowy dróg. Oprócz tego powstały dwa wielozawodowe oddziały branżowej szkoły I stopnia oraz jeden oddział liceum dla dorosłych i jeden oddział szkoły policealnej - opiekunka środowiskowa.

  Powrót do aktualności