Wkrótce praktyczne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Sesja egzaminacyjna zbliża się wielkimi krokami. W czerwcu 2017 roku do egzaminów zawodowych przystąpią słuchacze policealnej szkoły zawodowej o kierunku - opiekunka środowiskowa oraz uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej. Dnia 9.06.2017 roku przyszłe opiekunki wraz z Panią Zdzisławą Skórczewską udały się do Ośrodka Egzaminacyjnego w Policealnym Studium Zawodowym "CONCRET" w Grudziądzu. Opiekunki środowiskowe zapoznały się strukturą egzaminu, jego organizacją i przebiegiem oraz wymaganiami, które należy spełnić, aby przystąpić do egzaminu. Natomiast uczniowie przygotowujący się do egzaminu w zawodzie sprzedawca wraz z opiekunem Panią Teresą Sienkiewicz-Zieńko, wybrali się 13 czerwca 2017 roku do CKZiU w Więcborku, gdzie mieści się Ośrodek Egzaminacyjny, w którym nasi uczniowie przystąpią do praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Pani Renata Zalewska-Czeszewska zapoznała uczniów z wyposażeniem ośrodka i przeprowadziła instruktaż obsługi kas fiskalnych, które będą wykorzystywane podczas egzaminu zawodowego. Słuchaczki oraz uczniowie naszej szkoły dzięki edukacyjnym wycieczkom przybliżyli sobie wiadomości i umiejętności niezbędne na praktycznym egzaminie. Udział w zajęciach zorganizowanych w ośrodkach na pewno zmniejszy stres egzaminacyjny.

Powrót do aktualności