Targi Pracy i Edukacji - Sępólno Kraj. 2017
Podczas II Targów Pracy i Edukacji, które odbyły się 22 lutego 2017 r., w hali Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, nasza szkoła przedstawiła swoją ofertę edukacyjną na nowy rok szkolny 2017/2018. Stoisko przygotowane przez nauczycieli i uczniów prezentowało się bardzo efektownie. Szkoła wychodząc naprzeciw uczniom, proponuje różnorodne kierunki kształcenia, dba o ciągły rozwój placówki. Każdy kandydat znajdzie u nas obszar, odpowiadający jego zainteresowaniom czy predyspozycjom, związany z planami przyszłej kariery zawodowej. Na tegorocznych targach szkoła promowała nowy kierunek – technik obsługi turystycznej. Dodatkowo w ofercie znajdują się kierunki takie jak: technik geodeta, technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, technik drogownictwa oraz technik mechanik. Ponadto zachęcano uczniów gimnazjum do kształcenia się w zasadniczej szkole zawodowej we wszystkich zawodach. Uczniowie reprezentujący technikum budowlane wyróżniali się wśród innych, nie tylko odzieżą ochronną w czerwonym kolorze, ale także swoją aktywnością. Z dużym zaangażowaniem promowali szkołę i prezentowali kierunki kształcenia w ZSP. Uczennice uczące się w zawodzie fryzjer, przygotowały swoje stanowisko, gdzie zaprezentowały, czego nauczyły się w szkole i w zakładach, w których odbywają praktyczną naukę zawodu. Natomiast przedstawiciele z klasy sprzedawców, ubrani w koszulki z logo szkoły, przygotowali instruktaż obsługi kas fiskalnych. Uczniowie naszej szkoły oraz ich opiekunowie uczestniczyli czynnie w II Targach Pracy i Edukacji. Zainteresowanym przybliżali specyfikę kształcenia w ZSP, rozdawali ulotki z ofertą edukacyjną, a także odpowiadali na pytania zadawane przez gimnazjalistów. Ich dużą aktywność dostrzegły także media. Ponadto, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, reprezentował Marek Konopka, który wzbudził wielkie zainteresowanie przybyłych gości swoją grą na perkusji. Uczeń zaprezentował swój talent występując w zespole muzycznym "School Project", który zadbał o oprawę muzyczną tego wydarzenia. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kraj., Urząd Miejski w Sępólnie Kraj. oraz Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj. w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu. Hasłem tegorocznych targów było "Twoja Przyszłość w Twoim Regionie".

Powrót do aktualności