Nowa pracownia dla opiekunek środowiskowych
Kierunek opiekunka środowiskowa w ZSP powstał w 2006 r. Nabór do szkoły policealnej reaktywowano po kilku latach, odpowiadając na potrzeby rynku pracy. Istotą pracy opiekunki środowiskowej jest świadczenie usług opiekuńczych. Zawód ten opiera się na sprawowaniu opieki i udzielaniu wsparcia osobie podopiecznej niesamodzielnej i przewlekle chorej, zapewnianiu jej bezpieczeństwa zdrowotnego, wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych i higienicznych. Opiekunka pomaga w prowadzeniu gospodarstwa domowego, tj. w gospodarowaniu budżetem, dokonywaniu zakupów, sporządzaniu posiłków, utrzymywaniu porządku w domu oraz w tworzeniu optymalnych warunków życia. Ponadto motywuje osobę podopieczną do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej. Pracownia została wyposażona zgodnie z wymogami podstawy programowej oraz wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na łączną kwotę 14 tysięcy złotych. Nowa pracownia pozwoli słuchaczom na profesjonalne przygotowanie się do pełnienia czynności pielęgnacyjnych i higienicznych u osób chorych i niesamodzielnych.

Powrót do aktualności