Patronat Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi

Inspiracja to uskrzydlający impuls. To podróż w pomysły, która może zakończyć się dla nas zmianą utartej ścieżki w każdej dziedzinie życia (…).
5 stycznia 2017 r. odbyła się uroczystość, podczas której Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi objęła patronatem naukowo – dydaktycznym naszą szkołę - - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Kr., Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Kr. oraz Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie
Spotkanie, którego inicjatorem był Rektor WSZŚ w Tucholi dr Krzysztof Kannenberg, odbyło się w Inkubatorze Przedsiębiorczości w sali konferencyjnej. Obecni byli zaproszeni goście: Starosta Powiatu Sępoleńskiego Pan Jarosław Tadych, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Pan Waldemar Stupałkowski, przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Chart, przewodniczący Rady Gminy Pan Kazimierz Jagodziński, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kr. Pan Artur Żychski, przedstawiciele Rad Rodziców, Samorządów Uczniowskich oraz lokalni przedsiębiorcy: Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Projprzem S.A. Pan Krzysztof Fiedler, właściciel firmy Duko Pan Tadeusz Dudek, Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Więcborku.
Umowę patronacką podpisali: Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi dr Krzysztof Kannenberg, Dyrektorzy szkół: Pan Eugeniusz Szwochert, Pan Tomasz Cyganek, Pan Marian Basa. W imieniu Starostwa Powiatowego umowę podpisał Starosta Jarosław Tadych.
Szkoły objęte patronatem Uczelni wyraziły zamiar rozwoju współpracy edukacyjnej poprzez wspólne inicjatywy w następujących formach współpracy:
- udział szkoły w konkursach organizowanych przez uczelnię;
- udział szkoły w konferencjach popularno – naukowych, sympozjach;
- udział uczniów w wykładach prowadzonych przez uczelnię;
- udział uczniów szkól w drzwiach otwartych i innych wydarzeniach naukowych organizowanych przez uczelnię;
- organizacja warsztatów wraz z promocją uczelni na terenie szkoły;
- przyznanie szkole opiekuna merytorycznego w osobie nauczyciela akademickiego.

Zdaniem Pana Rektora i Dyrektorów szkół największe korzyści z podpisanej umowy odniosą uczniowie poszczególnych szkół, ponieważ idea współpracy między szkołami, uczelnią a lokalnymi instytucjami i przedsiębiorcami polega na kształceniu jak najlepszych fachowców poszukiwanych na rynku pracy.

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi: https://www.youtube.com/watch?v=tbqotMkHRYY

Powrót do aktualności