MDD rozszerza współpracę z naszą szkołą
Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy, z inicjatywy Fabryki Mebli Biurowych „MDD”, w dniu 5 czerwca 2017 roku, doszło do spotkania, podczas którego podpisano porozumienie o współpracy między Fabryką Mebli Biurowych „MDD” reprezentowaną przez Dyrektora Naczelnego - Marcina Remusa, a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych reprezentowanym przez Dyrektora – Eugeniusza Szwocherta, w obecności Starosty – Jarosława Tadycha. Zakres współpracy obejmuje w szczególności pozyskiwanie młodzieży dla kształcenia w zawodach: stolarz, ślusarz, operator obrabiarek skrawających i technik mechanik. Realizacja kształcenia w wymienionych zawodach odbywać się będzie na poziomie branżowej szkoły I stopnia i technikum. W związku z tym, ZSP prowadzi działania związane z dokonaniem naboru uczniów na nowy rok szkolny. Współpraca dotycząca pracowników młodocianych – uczniów branżowej szkoły I stopnia, przebiegać będzie według dotychczasowych zasad. Natomiast uczniowie technikum w celu realizacji praktyki zawodowej będą kierowani do Fabryki Mebli Biurowych „MDD” w Sępólnie Krajeńskim, ul. Koronowska 22. Mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz kształcenia zawodowego młodzieży, strony wyrażają wolę efektywnej współpracy.

Powrót do aktualności