Drzwi Otwarte 2017
 

We wtorek 25 kwietnia 2017 r. gimnazjaliści z naszego powiatu, w ramach "Drzwi Otwartych", zapoznali się z ofertą edukacyjną i bazą dydaktyczną naszej szkoły. Gościliśmy uczniów III klas z następujących miejscowości: Kamień Krajeński, Lutowo, Sępólno Krajeńskie, Sośno i Wałdowo. Przybyłych gości witał dyrektor Eugeniusz Szwochert. Następnie w grupach, pod opieką przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, gimnazjaliści zwiedzali szkołę. W programie było m.in.: zapoznanie się z salami lekcyjnymi i innymi pomieszczeniami szkoły, rozmowy z uczniami, nauczycielami i pracownikami, prezentacja firm i zakładów pracy oraz zawodów, w których odbywa się kształcenie w ZSP. W różnych częściach szkoły zostały przygotowane poszczególne stanowiska, a na nich odpowiednie rekwizyty, materiały dydaktyczne, plansze, modele i prezentacje multimedialne. Młodzież, która odwiedziła naszą szkołę skorzystała z usług i umiejętności naszych uczennic, uczących się w zawodzie fryzjer. Przedstawiciele z klasy sprzedawców, przygotowali instruktaż obsługi kas fiskalnych. W tym dniu na sali gimnastycznej zaprezentowały się zakłady pracy z wychowankami odbywającymi w nich praktyczną naukę zawodu: "Duko" oraz Fabryka Mebli "Gabi-Bis". Uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami promowali nowy kierunek – technik obsługi turystycznej. Dodatkowo w ofercie znajdują się kierunki takie jak: technik budownictwa, technik geodeta, technik drogownictwa, technik pojazdów samochodowych oraz technik mechanik. Ponadto zachęcaliśmy uczniów gimnazjum do kształcenia się w szkole branżowej I stopnia, która kształci pracowników młodocianych we wszystkich zawodach. Dyrekcja oraz nauczyciele serdecznie dziękują przybyłym uczniom za uczestnictwo w "Dniu Otwartym". Mamy nadzieję, że wizyta w naszej szkole pomoże gimnazjalistom w podjęciu decyzji dotyczącej ich przyszłości. Życzymy trafnych wyborów.

Powrót do aktualności