Sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

Zostaliśmy zaproszeni na uroczystą sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która odbyła się 26 października 2016 r. o godz. 10:00 w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim. W sesji, poświęconej kulturze, uczestniczyła klasa I Technikum Budownictwa z opiekunem p. S. Gołaś. Przewodniczący Rady Miejskiej p. Kazimierz Jagodziński otworzył sesję, przedstawił porządek obrad obejmujący:

  1. 1. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim oraz wiejskich ośrodków kultury, świetlic wiejskich i gminnych pracowni edukacji kulturalnej z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie.
  2. 2. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim.

Zarówno CKiS, jak i Biblioteka Publiczna przedstawiły swoją działalność w formie prezentacji multimedialnych. Dyrektor CKiS p. Maciaszek przypomniała ofertę i wydarzenia kulturalne, zrealizowane projekty, podkreśliła misję CKiS – umożliwianie społeczeństwu twórczego i aktywnego uczestnictwa w kulturze. Z kolei Dyrektor Biblioteki Publicznej p. Grażyna Kędzierska przedstawiła 70 – letnią historię instytucji, różnorodne formy działalności, inicjatywy, projekty, spotkania ze znanymi ludźmi kultury.

Powrót do aktualności