Pierwszy etap Konkursu Matematycznego WAT

Pierwszy etap Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego organizowanego przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie został przeprowadzony w naszej szkole 8 grudnia 2016r. W konkursie udział wzięło 5 uczniów z technikum, którzy rozwiązywali w czasie 75 minut test złożony z 20 zadań obejmujących zakres rozszerzonych treści matematycznych. W finale, który odbędzie się 17 marca 2017r. w Warszawie, naszą szkołę reprezentować będą: Riemer Kamil – IV technikum drogownictwa i Hubert Chyła – I technikum budownictwa. Celem konkursu jest m.in.: popularyzowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów, ujawnianie młodych talentów, popularyzowanie wiedzy o generale Sylwestrze Kaliskim oraz zainteresowanie młodzieży studiami politechnicznymi.
Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i gratulujemy najlepszym.

Powrót do aktualności