Zarządzenie nr 1/2016 z dnia 28.02.2016 w sprawie warunków przyjęcia do klasy I ZSZ i Technikum
Na podstawie art. 20 f ust. 2, pkt2, art. 20h ust. 6 pkt 3 i art. 20j ust. 2 pkt 3 ustawy, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim ustala warunki przyjęcia do klasy pierwszej technikum i zasadniczej szkoły zawodowej:

1) liczba punktów za egzamin gimnazjalny (do 100punktów)
2) oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z wybranych przedmiotów:

  • technikum drogownictwa - j. polski, j. obcy, matematyka, geografia
  • technikum budownictwa - j. polski, j. obcy, matematyka, geografia
  • technikum geodezyjne - j. polski, j. obcy, matematyka, geografia
  • technikum mechaniczne - j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka
  • technikum pojazdów samochodowych - j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka
  • zasadnicza szkoła zawodowa - j. polski, j. obcy, matematyka, zajęcia techniczne
3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
 
O przyjęciu do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów.
 

Powrót do aktualności