Oferta edukacyjna szkoły na rok szkoły 2016/2017:
 • Technik drogownictwa
  zdobywa umiejętności do zatrudnienia w oddziałach: Wojewódzkim lub Powiatowym Zarządzie Dróg, drogowej firmie wykonawczej lub projektowej, laboratorium drogowym, wytwórniach materiałów budowlanych i drogowych.
 • Technik budownictwa
  może wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z budową domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, budową budowli inżynierskich oraz kosztorysowaniem robót budowlanych.
 • Technik geodeta
  Specjalista w zakresie pomiarów nieruchomości gruntowych oraz sporządzania map i planów geodezyjnych, obsługa inwestycji budowlanych.
 • Technik mechanik
  Technicy mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach gospodarki: w branży mechanicznej, w przemyśle maszynowym, budownictwie okrętowym, górnictwie, transporcie, rolnictwie, głównie na stanowiskach średniego dozoru technicznego.
 • Technik pojazdów samochodowych
  Kierunek związany z diagnostyką, naprawą oraz obsługą aktualnie produkowanych pojazdów samochodowych osobowych i ciężarowych.
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla pracowników młodocianych
  Uczniowie mogą pobierać naukę w dowolnie wybranym zawodzie (umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego). Szkoła ta przygotowuje do zdobycia określonych kwalifikacji zawodowych.

Powrót do aktualności