I Targi Pracy i Edukacji w Sępólnie Krajeńskim (foto)
Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w I Targach Edukacji i Pracy „Twoja Przyszłość w Twoim Regionie”, które odbyły się w hali Krajna Arena 10 lutego 2016 roku. Wzięło w nich udział ponad 50 firm, szkół i instytucji. Szkołę promowali uczniowie klasy czwartej technikum: Paulina Jasiek, Katarzyna Szcześniewska, Mateusz Borowicz, Rafał Kabaciński i Paweł Fröhlke. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem, a uwagę z pewnością przyciągał sprzęt geodezyjny: niwelator i teodolit oraz drogomierz, zagęszczarka płytowa, modele maszyn drogowych czy model silnika. Barwne fotografie sal lekcyjnych i prezentacja zdjęć ukazały różne momenty z życia szkoły. Przedstawiciele naszej szkoły zapoznali gimnazjalistów z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2016/2017. Przygotowano materiały informacyjne, informatory i ulotki. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, nasza szkoła od września uruchamia nowe kierunki. Będą to: technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa oraz technik geodeta. Ponadto uczniowie gimnazjum mają możliwość kształcenia w zwodzie technik drogownictwa i technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej we wszystkich zawodach. Absolwent gimnazjum ubiegając się o przyjęcie do szkoły zawodowej zobowiązany jest znaleźć we własnym zakresie zakład pracy, w którym będzie odbywał praktyczną naukę zawodu. Gimnazjaliści, biorący udział w targach, mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z nauczycielami i uczniami reprezentującymi naszą szkołę, co umożliwiło im uzyskanie rzetelnej informacji oraz zapoznanie się z opinią o szkole wyrażaną bezpośrednio przez młodzież. Natomiast starsi uczniowie naszej szkoły, którzy uczestniczyli w targach wraz ze swoimi opiekunami, zapoznali się z ofertą przygotowaną przez szkoły wyższe oraz zakłady pracy. Mogli za darmo skorzystać ze strefy porad i atrakcji, m.in. z: usług fotograficznych, fryzjerskich, kosmetycznych oraz z porad doradcy zawodowego i psychologa. Mamy nadzieję, że targi pomogły niezdecydowanym w podjęciu decyzji jaką szkołę wybrać, a tych, którzy wyboru dokonali, tylko utwierdziły w słuszności podjętej decyzji.

Powrót do aktualności