Pożegnanie IV klasy Technikum Mechanicznego i Drogownictwa

Ukończenie szkoły to doniosły moment w życiu każdego z nas. To chwile dumy, smutku, ale i nadziei. Wiele lat nauki, ciężkiej pracy w jednym dniu zostaje uroczyście zamknięte. Piątek 24 kwietnia 2015r. dla uczniów czwartej klasy technikum był szczególnym dniem. Wszyscy elegancko ubrani rozświetlili szkołę swoją obecnością. Oficjalna część ceremonii miała miejsce na sali gimnastycznej, towarzyszył jej podniosły, wyjątkowy nastrój. Uroczystość poprowadził Paweł - przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. Po odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrał Dyrektor szkoły, który pogratulował czwartoklasistom ukończenia szkoły i życzył powodzenia na egzaminach zewnętrznych. Podziękował także nauczycielom za trud i poświęcenie włożone w edukację i wychowanie absolwentów. Pożegnanie klasy czwartej to okazja do podsumowania tego, co wzniosła w życie szkoły. Nagrodzeni zostali uczniowie wyróżniający się w nauce oraz reprezentujący szkołę w różnych konkursach. Nagrody książkowe za dobre wyniki w nauce odebrali następujący uczniowie: Mateusz Ged, Mateusz Jureńczyk, Katarzyna Karamucka, Karolina Mazur i Sławomir Suchomski. Natomiast za udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych nagrodzono: Mateusza Ged, Wojciecha Białczyk, Dawida Zaborowskiego, Mateusza Jureńczyk i Macieja Scheffler, a za aktywny udział w życiu szkoły wyróżniono Karolinę Mazur i Rocha Bohaczyk. Po rozdaniu nagród wychowawca klasy wręczyła absolwentom świadectwa ukończenia szkoły. Po czym abiturienci złożyli uroczystą przysięgę. Nadszedł czas na podziękowania. Zabrała głos przewodnicząca Rady Rodziców, która podziękowała gronu pedagogicznemu za pracę wychowawczą i dydaktyczną, przekazała absolwentom życzenia i powodzenia podczas egzaminów. Tradycyjnie trzecia klasa przygotowała występ pożegnalny. Kasia pożegnała absolwentów w imieniu wszystkich uczniów, życząc powodzenia na egzaminach i realizacji wszystkich planów życiowych. Migawkę, z czterech lat pobytu absolwentów w murach naszej szkoły, w formie prezentacji zdjęć przedstawili: Mateusz i Michał. Ten pokaz był okazją do wspomnień. Zgodnie z tradycją, trzecioklasiści wręczyli swoim starszym kolegom tablet klasowy. Następnie w imieniu absolwentów głos zabrały: Karolina i Paulina. Wyraziły ogromną wdzięczność dyrekcji, gronu pedagogicznemu i wszystkim pracownikom szkoły za trud włożony w ich edukację i wychowanie, a na ręce Dyrektora szkoły złożyły bukiet kwiatów. Akcentem końcowym uroczystości było spotkanie w klasie z wychowawcą. Następnie odbyły się pamiątkowe zdjęcia. Cztery lata minęły szybko i teraz przed naszymi absolwentami egzaminy maturalne i potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Życzymy powodzenia.
 

Powrót do aktualności