Warsztaty profilaktyki uzależnień i zakażeń wirusem HIV

W ramach happeningu „Antyagresywni” uczniowie klas III c i II c ZSZ, dnia 20 kwietnia br. brali udział w warsztatach profilaktyki uzależnień i zakażeń wirusem HIV w Ośrodku Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie k. Człuchowa. Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania ośrodka – ekologicznego gospodarstwa rolno – hodowlanego. Młodzież mogła poznać program z zakresu „Ochrony Bioróżnorodności” w EKO „Szkole Życia” (promowanie zdrowego modelu życia opartego na zasadach równowagi w przyrodzie). Uczniowie nabywali również wiedzę na temat zakażeń i profilaktyki HIV/AIDS. Mieli również możliwość zwiedzenia hospicjum dla osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS. W kolejnej części odbyły się zajęcia warsztatowe prowadzone przez terapeutów - Debata oksfordzka - „Czy narkotyki są szkodliwe?” Po zapoznaniu się z tematyką uzależnień młodzież uczestniczyła w zajęciach na temat: „Edukacja seksualna, a zachowania ryzykowne”. Celem w/w programu była zmiana postaw młodzieży wobec środków psychoaktywnych, przekazanie informacji o szkodliwości zażywania środków odurzających, rozpoznanie działania środków i uzależnienia, możliwości interwencji, a także zapoznanie z zagadnieniami prawnymi, terapią i profilaktyką. Program miał również na celu pokazanie szerokich konsekwencji odurzania (łamanie prawa, zakażenie np. HIV).

Powrót do aktualności