Powiatowa Debata na temat problematyki dopalaczy

Dnia 10 grudnia 2015r. w Sępólnie Kraj. odbyła się Powiatowa Debata na temat problematyki dopalaczy. Organizatorami spotkania był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Kraj. w porozumieniu z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz z Starostwem Powiatowym w Sępólnie Kraj. Debata była adresowana do uczniów i rodziców wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z powiatu sępoleńskiego. W debacie uczestniczyło około 70 osób: dyrektorzy szkół, pedagodzy, rodzice, uczniowie oraz zaproszeni goście, m.in. p.o. Kurator Oświaty w Bydgoszczy Pani Jolanta Metkowska i wizytatorzy Grażyna Szymańska i Hieronim Bukowiecki. Spotkanie było pokłosiem różnorodnych działań, które od kilku tygodni, w każdej ze szkół ponadgimnazjalnych miały miejsce. Młodzież licznie brała udział w konkursie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej na prezentację multimedialną o szkodliwości dopalaczy. Ponadto uczniowie zniechęcali kolegów i koleżanki do kontaktu z dopalaczami wykonując plakaty w ramach konkursów plastycznych. We wszystkich szkołach odbyły się spotkania, prelekcje ze specjalistami, a także na godzinach wychowawczych realizowano zajęcia na temat szkodliwości dopalaczy. Na kanwie tych różnorodnych działań młodzież wypracowała nurtujące ich pytania dotyczące powyższej problematyki, które w kolejnej części debaty skierowała do prelegentów. Podczas debaty nad problematyką dopalaczy pochylili się specjaliści różnych dziedzin. Pani Elżbieta Estkowska – dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej, Pan Jarosław Niemyjski - terapeuta uzależnień ze Stowarzyszenia „Dorośli – Dzieciom”, Podkomisarz Krzysztof Milachowski z Komendy Powiatowej Policji oraz Pani Monika Nowicka – psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Podczas spotkania nagrodzona została młodzież za udział w konkursie na prezentację multimedialną Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej pt. „Razem przeciw dopalaczom” oraz uczniowie za udział w konkursie plastycznym.

Konkluzją debaty były następujące wnioski:

  • poprawa relacji rodzic – dziecko
  • wspólne rozmowy między członkami rodziny
  • brak przyzwolenia młodzieży na branie dopalaczy wśród rówieśników
  • asertywność
  • wypracowany system współpracy instytucji w przeciwdziałaniu uzależnieniom
  • większy udział rodziców w działaniach profilaktycznych.

 

Powrót do aktualności