Praktyki II klasy Technikum Drogownictwa w zakresie kwalifikacji B2

Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i są obowiązkowe. Umożliwiają skonfrontowanie teorii z praktyką oraz pozwalają nabyć umiejętności niezbędne w zawodzie. W dniach od 13 do 22 kwietnia 2015r. uczniowie drugiej klasy technikum drogownictwa odbyli praktykę przygotowującą do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zakresie kwalifikacji B.2: wykonywanie robót drogowych. Młodzież pracowała pod okiem pracowników Zakładu Transportu i Usług z Sępólna Krajeńskiego oraz nauczycieli naszej szkoły. Były to już drugie praktyki według nowej podstawy programowej. W tym roku po raz pierwszy odbyły się na terenie naszej szkoły. Zostały przygotowane stanowiska pracy oraz zakupiono niezbędny sprzęt, który umożliwia odbycie praktyki na miejscu. W ubiegłym roku uczniowie odbywali praktykę w ZSB w Bydgoszczy.

Powrót do aktualności