Konkurs matematyczny organizowany przez WAT w Warszawie - 2015

W roku 2012 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych został objęty patronatem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W ramach tego patronatu co roku bierzemy udział w Konkursie Matematycznym im. gen. Sylwestra Kaliskiego organizowanym przez WAT.
Celem konkursu jest:
1. Popularyzowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów oraz ujawnianie młodych talentów.
2. Stworzenie możliwości sprawdzenia przez uczniów własnego poziomu wiedzy i umiejętności oraz rywalizacji w dziedzinie matematyki.
3. Promocja szkoły, nauczycieli i uczniów biorących udział w konkursie.
4. Popularyzowanie wiedzy o generale Sylwestrze Kaliskim.
5. Zainteresowanie młodzieży studiami politechnicznymi.
Konkurs składa się z dwóch etapów:
a) Etap I - szkolny polega na samodzielnym rozwiązaniu zadań przez uczestników, pod nadzorem nauczycieli matematyki uczących w danej szkole. Do etapu drugiego kwalifikuje się po dwóch uczniów z każdej szkoły.
b) Etap II - finałowy odbywa się w WAT i polega na rozwiązaniu zadań pod nadzorem Komisji Konkursowej.
Laureaci, którzy zajmą w etapie finałowym konkursu miejsca 1-3 uzyskują prawo do darmowego miejsca w domu studenckim WAT na okres jednego roku akademickiego, po podjęciu studiów stacjonarnych w WAT w roku otrzymania świadectwa maturalnego.
Uczniami z naszej szkoły, którzy wzięli udział VI edycji Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego organizowanym przez WAT w roku szkolnego 2014/2015 byli uczniowie technikum drogownictwa: Kamil Riemer z klasy II oraz Mateusz Jureńczyk z klasy IV. Na 85 uczestników II etapu konkursu Kamil Riemer zajął 21 miejsce. Gratulujemy!

Oficjalne wyniki:
http://www.wat.edu.pl/N000000/images/stories/Atchimedes_2015/Wyniki_finalu_
Konkursu_Mat_2015_.pdf

Powrót do aktualności