XIII Edycja  Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej (SIGG)

W dniu 21.04.2015 roku na parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych odbyła się finałowa gala XIII edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej. Nasi uczniowie zajęli I miejsce w województwie i X miejsce w kraju. Jest to duży sukces zważywszy na to, że rywalizowali z prawie 7 tys. zespołów z 800 szkół ponadgimnazjalnych. W sumie udział wzięło 22 tys. uczniów. Trzech uczniów z technikum naszej szkoły: Mateusz Ged, Wojciech Białczyk i Dawid Zaborowski, pod opieką pani Teresy Sienkiewicz-Zieńko, tworzyło zespół o nazwie „Chemicy”. Wykazali się jedną z największych aktywności w inwestowaniu i tworzeniu portfela inwestycyjnego. Według opinii eksperta z NBP uplasowali się na VI miejscu w kraju. Przedmiotem wirtualnych inwestycji w Grze są wyłącznie akcje spółek wchodzące w skład indeksów WIG30 i mWIG40 w dniu rozpoczęcia Gry. Uczniowie inwestowali od stycznia do marca w czasie funkcjonowania GPW, opierając się o bieżące informacje giełdowe. Ponadto brali udział w kursie e-learningowym, który zawierał treści podstawowe oraz treści uzupełniające związane z rynkiem finansowym. Uczniowie, którzy zaliczyli 8 modułów otrzymali świadectwa potwierdzające wiedzę i umiejętności związane z rynkiem finansowym. Otrzymane nagrody - tablety z androidem ułatwią dostęp do GPW i pomogą w dalszej edukacji. Celem projektu „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa oraz kursu e-learningowego SIGG.EDU.PL” jest edukacja ekonomiczna młodzieży w zakresie mechanizmów działania rynku kapitałowego oraz giełdy. Administratorem SIGG jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Powrót do aktualności