Drzwi otwarte 2015

„Drzwi Otwarte” to wydarzenie organizowane przez naszą szkołę od wielu lat. Jego celem jest m.in. zaznajomienie gimnazjalistów z ofertą edukacyjną szkoły, zasadami przyjęć kandydatów oraz warunkami jakimi dysponuje placówka. To także okazja dla młodzieży do spotkania z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów oraz z uczniami szkoły prezentującymi wybrane kierunki. 28 kwietnia 2015 roku od pierwszych godzin lekcyjnych do placówki przychodziły grupy uczniów klas trzecich okolicznych gimnazjów. Przybyłych gości przywitał oficjalnie dyrektor szkoły E. Szwochert, który przedstawił ofertę na rok szkolny 2015/2016. Na holu gimnazjaliści oglądali film promujący i fotograficzne migawki z życia szkoły. Młodzież zwiedzała budynek w małych grupach pod opieką przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. Na pierwszym piętrze swoje stanowiska wystawili sprzedawcy i fryzjerzy. Na drugim piętrze gimnazjaliści zapoznali się z pracownią konstrukcji maszyn i urządzeń. Mieli okazję stworzyć własną konstrukcję w programie Solid Edge i AutoCAD oraz oglądali prace uczniów i absolwentów. Dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających cieszyła się pracownia drogownictwa wyposażona w nowoczesny sprzęt do nauki zawodu technik drogownictwa. Zwiedzający gościli także w szkolnym centrum biblioteczno-informacyjnym. Przedstawiono program komputeropwy MOL Optivum, który służy do kompleksowej obsługi biblioteki szkolnej oraz internetową stronę biblioteki, na której m.in. znajduje się wykaz podręczników. Uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami promowali wszystkie kierunki kształcenia. Podkreślali, że szkoła umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji w ramach projektów unijnych, np. kurs prawa jazdy, wózków widłowych i kas fiskalnych. Zachęcali gimnazjalistów do wybrania naszej szkoły. Zgodnie z aktualnymi zapotrzebowaniami na rynku pracy na wykwalifikowanych pracowników, ukazywano zasadność kontynuacji nauki w technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej. „Dzień Otwarty” przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze.

Powrót do aktualności