Happening "Antyagresywni" 2015 (foto)

Jednym z najbardziej widocznych zjawisk dokonujących się wśród młodych ludzi w ostatnich latach jest eskalacja zachowań nasyconych agresją. Portale społecznościowe kipią agresywnym słownictwem, niewinne selfie wrzucone do sieci niejednokrotnie znajduje inne przeznaczenie od zamierzonego… Z uwagi na wymiar i natężenie tego zjawiska postanowiliśmy prowadzić działania, których celem byłoby zminimalizowanie przyczyn agresji i przeciwdziałania przemocy, a także wskazać właściwe wybory życiowe i umiejętność rozładowania napięć w alternatywny sposób. Happening, który odbył się w naszej szkole dnia 20 marca 2015r. przebiegał pod hasłem : „Antyagresywni”. Tegoroczny program akcji obfitował w wiele interesujących wydarzeń. Dyrektor szkoły E.Szwochert, Rada Pedagogiczna i uczniowie zaprosili: Starostę Powiatu Sępoleńskiego p. Jarosława Tadycha, Burmistrza Sępólna Kraj. p. Waldemara Stupałkowskiego oraz Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Kraj. p.Izabelę Fröhlke. W/W goście uczestniczyli w podsumowaniu pierwszej części akcji zorganizowanej na sali gimnastycznej naszej szkoły. Pierwszym wydarzeniem w tym dniu było wręczenie nagród przez Burmistrza laureatom konkursu plastycznego i literackiego na temat przeciwdziałania przemocy. Przygotowane konkursy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży. Hasła umieszczone na konkursowych plakatach bardzo spodobały się p. Staroście. Na konkurs wpłynęło bardzo dużo prac. Wyróżniono 5 prac plastycznych wykonanych przez uczniów: Agnieszkę Pieczywek z kl. IV TM/TD, Martynę Rękiewicz i Roberta Kaczmarek oraz Anny Szylka i Agnieszki Budyń z klasy III c ZSZ. Natomiast w konkursie literackim bezkonkurencyjna okazała się praca Karoliny Mazur z kl. IV TM/TD. W następnej części happeningu zaproszeni goście i cała społeczność szkoły wysłuchała prelekcji specjalisty ds. nieletnich - podkomisarza Krzysztofa Milachowskiego, która dotyczyła cyberprzemocy i bezpiecznego korzystania z Intertnetu. Nasze działania nie zakończyły się w tym dniu, ponieważ 15 kwietnia br. grupa młodzieży będzie brała udział, w roli obserwatorów, w rozprawie karnej dotyczącej powyższej tematyki, w Sądzie Rejonowym w Tucholi. Natomiast 20 kwietnia br. klasa III c ZSZ będzie uczestniczyła w warsztatach profilaktyki uzależnień i zakażeń wirusem HIV w Ośrodku Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni: „ PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie. Happening spodobał się zarówno uczniom, jak i zaproszonym gościom. Udało się zrealizować główny cel akcji, jakim była integracja uczniów w szkole i wzmocnienie więzi między uczniami, nauczycielami we wspólnym działaniu na rzecz przeciwdziałania przemocy i agresji. Powyższe, różnorodne działania mogły być zrealizowane dzięki środkom finansowanym z GKRPA.

Inicjator akcji Pedagog szkolny – Izabela Smuniewska

więcej zdjęć - galeria

Powrót do aktualności