II Edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej „TECHWIM” - 19.03.2014

W dniu 19 marca 2014 r. uczniowie technikum mechanicznego naszej szkoły wzięli udział w II Edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej „TECHWIM” zorganizowanej przez Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych wiedzą techniczną, mechaniczną i nowymi technologiami.

 

Głównym celem olimpiady, jaki przyjęli organizatorzy, jest propagowanie wiedzy mechanicznej wśród uczniów klas 3 i 4 szkół ponadgimnazjalnych techniczno-zawodowych na terenie całej Polski. Tematyka zagadnień konkursowych dotyczyła wiedzy technicznej na poziomie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Olimpiada odbywała się w dwóch etapach. Etap szkolny przeprowadził nauczyciel przedmiotów zawodowych pan Mirosław Tłok. Wyłoniono 12 uczniów, którzy reprezentowali szkołę na etapie uniwersyteckim. Drugi etap polegał na pisemnym rozwiązywaniu zadań.
Po konkursie uczniowie zwiedzili pracownie na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Zapoznali się z ich wyposażeniem oraz z nowymi technologiami związanymi z wytwarzaniem i wykorzystywaniem tworzyw sztucznych i z rozwojem tej technologii. Przedstawiona została współpraca uczelni z zakładami przemysłowymi z terenu województwa (tzw. Bydgoski Klaster Przemysłowy).

 

 

 

Powrót do aktualności